Close

การให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้

บริการแซนด์ แอนด์ ซอลท์

ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ท่านได้รับสิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์แบบจำกัด ไม่สามารถ่ายโอนได้ ถูกเพิกถอนได้สำหรับการใช้บริการส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการค้า ตามที่บริการได้อนุญาต ทางแซนด์ แอนด์ ซอลท์สงวนสิทธิ์ในการอนุญาตที่ไม่ได้ระบุในบริการและเนื้อหาของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ แซนด์ แอนด์ ซอลท์สามารถยกเลิกการอนุญาตนี้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม

สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของของเรา

นอกเหนือจากเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน บริการและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่หรือถูกถ่ายโอนรวมถึง ซอฟท์แวร์ รูปภาพ ข้อความ กราฟฟิก ภาพวาด โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ ดนตรี และเนื้อหาของผู้ใช้ (เนื้อหาของแซนด์ แอนด์ ซอลท์) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างไม่จำกัด เป็นทรัพย์สินผูกขาดของแซนด์ แอนด์ ซอลท์และผู้ออกใบอนุญาต เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดเจน ไม่มีข้อใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการอนุญาตในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และท่านยอมรับที่จะไม่จำหน่าย อนุญาต ให้เช่า ดัดแปลง แจกจ่าย คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ เปิดเผยหรือแสดงในที่สาธารณะ ตีพิมพ์ ประยุกต์ แก้ไข หรือสร้างผลงานโดยใช้ส่วนประกอบหรือเนื้อหาจากบริการ การใช้เนื้อหาหรือส่วนประกอบต่างๆ บนบริการของแซนด์ แอนด์ ซอลท์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่อนุญาตในข้อตกลงนี้ถือเป็นการกระทำที่ต้องห้าม

ระยะเวลาการส่งสินค้า

การส่งภายในประเทศ: เรามีความประสงค์ที่จะส่งสินค้าถึงมือคุณภายใน 3 – 4  วันทำการ การส่งสินค้าจะใช้บริการของไปรษณีย์ไทย รายการสั่งซื้อมูลค่าเกิน 1,000 บาท บริการส่งฟรี รายการสั่งซื้อมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท คิดค่าบริการส่ง 100 บาท

ชำระค่าส่งเมื่อรับสินค้า: บริษัทส่งสินค้าจะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดวันและเวลาการส่ง
กรุณาเตรียมจำนวนเงินให้ตรงกับค่าบริการ บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การส่งระหว่างประเทศ: การส่งสินค้าจะใช้บริการของไปรษณีย์ไทย เรามีความประสงค์ที่จะส่งสินค้าถึงมือคุณภายใน 7 วันทำการ รายการสั่งซื้อระหว่างประเทศมูลค่าเกิน 3,000 บาท บริการส่งฟรี รายการสั่งซื้อมูลค่าน้อยกว่า 3,000 บาท คิดค่าบริการส่ง 300 บาท

ความเป็นส่วนตัว

แซนด์ แอนด์ ซอลท์จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อช่วยในกระบวนการสั่งซื้อของท่านและปรับปรุงการทำงานของระบบ การลงทะเบียนเข้าใช้ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อมีการสั่งซื้อกับเรา เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ในการจัดส่งและที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างสมบูรณ์ Paypal จะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินการชำระเงิน ซึ่งแซนด์ แอนด์ ซอลท์จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะที่อยู่ในการจัดส่งของท่านให้แก่บริษัทขนส่ง แซนด์ แอนด์ ซอลท์ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์  จัดหาสินค้าให้เหมาะสมกับท่าน และบันทึกสิ่งนิยมชอบของท่าน

ความปลอดภัย

แซนด์ แอนด์ ซอลท์ห่วงใยความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองได้ว่าบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถฝ่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเราหรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิด ท่านยอมรับว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านบนความเสี่ยงของตัวท่านเอง

ลิงก์ไปยังบุคคลภายนอก

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ โฆษณา บริการ ข้อเสนอพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้จัดหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ ทางแซนด์ แอนด์ ซอลท์ไม่รับรองหรือมีส่วนรับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ ข้อมูล ส่วนประกอบต่างๆ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของบุคคลภายนอก หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกผ่านบริการ เช่น ผ่าน Facebook Connect ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่าข้อตกลงนี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ไม่มีผลต่อการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งถือว่าท่านไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแซนด์ แอนด์ ซอลท์เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การกระทำหรือมีส่วนร่วมของท่านในโปรโมชั่นที่โฆษณาบนบริการนี้ รวมถึงการชำระเงินและการส่งสินค้า และเงื่อนไขอื่นๆ (เช่นการรับประกัน) เป็นการกระทำระหว่างท่านกับผู้โฆษณาเท่านั้น ท่านยอมรับว่าแซนด์ แอนด์ ซอลท์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำของท่านกับผู้โฆษณา

การชดใช้

ท่านยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้ และไม่ทำอันตรายต่อแซนด์ แอนด์ ซอลท์และบริษัทย่อย ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดการ บริษัทพันธมิตร และพนักงาน ผู้ทำสัญญา ตัวแทน เจ้าหน้าที่และกรรมการของบริษัทเหล่านั้น จากหรือต่อการเรียกร้องความเสียหาย หน้าที่ ความสูญเสีย ความรับผิดชอบ ค่าเสียหายหรือหนี้ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและอื่นๆ) ที่เกิดจาก: (i) การเข้าใช้บริการ รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่ท่านส่งหรือรับ (ii) การฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ รวมถึงการละเมิดการนำเสนอและการรับประกันภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างไม่จำกัด (iii) การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่จำกัด (iv) การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (v) การเรียกร้อง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน หรือสิ่งใดก็ตามที่ถูกส่งโดยบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือ (vi) การเข้าใช้บริการด้วยชื่อบัญชี รหัสผ่าน หรือรหัสความปลอดภัยอื่นๆ ของท่านโดยบุคคลอื่น