Close

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แซนด์ แอนด์ ซอลท์จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อช่วยในกระบวนการสั่งซื้อของท่านและปรับปรุงการทำงานของระบบ การลงทะเบียนเข้าใช้ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อมีการสั่งซื้อกับเรา เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ในการจัดส่งและที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างสมบูรณ์

Paypal จะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินการชำระเงิน ซึ่งแซนด์ แอนด์ ซอลท์จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะที่อยู่ในการจัดส่งของท่านให้แก่บริษัทขนส่ง

แซนด์ แอนด์ ซอลท์ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์จัดหาสินค้าให้เหมาะสมกับท่าน และบันทึกสิ่งนิยมชอบของท่าน