Close

เงื่อนไขการคืนสินค้า

หากท่านได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน สินค้าไม่สามารถจัดว่ามีตำหนิจากการใช้สวมใส่และเกิดฉีกขาด ตำหนิต้องมาจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น การคืนสินค้าทุกรายการต้องอยู่ในบรรจุหีบห่อเดิม

กรุณาติดต่อ ineedsomebody@sandandsalt.com เพื่อรับเงินคืนจากการคืนสินค้า

ข้อแม้สำคัญ: กางเกงว่ายน้ำไม่สามารถคืนหลังการสวมใส่ เนื่องจากเรารักษานโยบายสุขลักษณะของสินค้าอย่างเข้มงวด กรุณาตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดเมื่อรับสินค้า