Close

SAND & SALT

เวลานึกถึงการหนีไปเที่ยวทะเล พักผ่อนบนเกาะช่วงหน้าร้อนหรือเพียงแค่จุดหมายปลายทางในวันหยุด ประเทศไทยมักอยู่ในใจเสมอ สถานที่มีบทบาทราวกับเป็นประตูสู่ทวีปเอเซีย ด้วยการให้สัมผัสบรรยากาศที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรอันเป็นเสน่ห์ตะวันออก

ในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ภาคภูมิใจของประเทศไทย แซนด์ แอนด์ ซอลท์ หวังส่งความรู้สึกสงบผ่อนคลายผ่านเสื้อผ้าของเรา พร้อมใส่ใจเรื่องของขนาดที่ใส่สบายพอดีตัว คุณภาพด้านรายละเอียดและสไตล์ความเรียบที่แฝงรสนิยม

Ingredients for the perfect holiday.