Close

Iodine Global Network X Sand & Salt

แซนด์ แอนด์ ซอลท์จับมือกับ Iodine Global Network (IGN) เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรและไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐที่มีเป้าหมายในการขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนทั่วโลก แซนด์ แอนด์ ซอลท์ภูมิใจที่ได้สนับสนุน IGN และจุดมุ่งหมายของพวกเขา

จากการร่วมมือระหว่างแซนด์ แอนด์ ซอลท์ กับ IGN การซื้อกางเกงว่ายน้ำหนึ่งตัวของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ จะช่วยป้องกันอย่างน้อย 250 คนจากการขาดสารไอโอดีนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี จากการบริจาคของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ ไปยังโครงการสนับสนุนการเสริมเกลือไอโอดีนของ IGN

ทำไมการขาดไอโอดีนถึงเป็นปัญหา?

ไอโอดีนเป็นสารธรรมชาติที่เป็นส่วนสำคัญของฮอร์โมนที่ผลิตมาจากต่อมไทรอยด์ ผ่านฮอร์โมนต่อมไทรอยด์นั้นไอโอดีนมีหน้าที่ในการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ การขาดไอโอดีนขั้นรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์อาจมีผลทำให้ไอคิวเด็กลด 10-15 จุด การต่ำลงของไอคิวทำให้การเรียนแย่ตาม รวมถึงการบรรลุผลสำเร็จและโอกาสต่างๆของชีวิตในอนาคตน้อยลง

ปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่ที่ไหน?

ปริมาณไอโอดีนมีอยู่ในน้ำทะเลโดยตลอดแต่การรับสารไอโอดีนบนผืนดินนั้นไม่สม่ำเสมอ ในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะบนภูเขาหรือพื้นที่น้ำท่วมบ่อยอาจขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ดังกล่าวผู้คนมักไม่ได้บริโภคสารไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน

เราจะหยุดมันได้อย่างไร?

Iodine Global Network ทำงานเพื่อส่งเสริมการเสริมไอโอดีนด้วยเกลือ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย ปรับปริมาณได้ ยั่งยืน และไม่แพงสำหรับการเพิ่มไอโอดีนด้านโภชนาการ ธนาคารโลกและ Copenhagen Consensus ได้ระบุว่าคงไม่มีเทคโนโลยีใดๆที่สามารถสร้างช่องทางพัฒนาชีวิตผู้คนด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยนิดภายในระยะเวลาอันสั้น จากการให้เกลือไอโอดีนถึงพื้นที่เสี่ยงนั้น ชีวิตของชนรุ่นหลังจะสามารถพัฒนาขึ้นไปอีก

เนื่องจากไม่มียารักษาที่แก้โรคนี้ให้หายขาดได้ การขาดสารไอโอดีนจำต้องรับการใส่ใจและคอยตรวจสอบ

ทุกเม็ดมีค่า

 

 

iodine-logo